OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Zde jsou uvedeny veškeré podmínky, se kterými musíte souhlasit k řádnému dokončení objednávky. V případě, že s podmínkami nebudete souhlasit, nemůže být objednávka z naší strany přijata a následně vyřízena.

 

Objednání

Zákazník musí během objednání uvést úplnou platnou adresu, e-mail, telefonický kontakt a zvolit způsob platby. Potvrzením objednávky se zákazník zavazuje k odebrání zvoleného zboží a k uhrazení příslušné částky.

 

Platba

Nakupující má možnost volit mezi platbou v hotovosti, převodem a dobírkou. Při volbě platby převodem může být zboží expedováno až po připsání požadované částky na náš účet. V případě platby převodem musí být platba uhrazena do 14 dnů od vzniku objednávky, v opačném případě bude objednávka z naší strany zrušena.

 

 Vyřízení objednávky

Při standardním průběhu vyřízení objednávky probíhá komunikace mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím e-mailů.

Prodávající odesílá automaticky tyto e-maily:

- potvrzení přijetí objednávky,

- v případě hrazení objednávky převodem zasíláme informace potřebné pro provedení platby,

- informace o odeslání zboží – po předání zásilky České poště.

Kupující při standardním průběhu vyřízení není nucen reagovat na žádné e-maily.

 

Expediční lhůta

V převážné většině případů je zboží odesláno do 2 pracovních dnů. Při platbě převodem začíná běžet expediční lhůta v okamžiku připsání částky na náš účet. Prodejce se zavazuje expedovat zboží v nejkratší možné době.

  

Převzetí zboží

Zákazník je povinen zkontrolovat neporušenost obalu. Pokud převezme zjevně poškozenou zásilku, musí uplatňovat případnou reklamaci na přepravci (tj. Česká pošta).

 

Storno objednávky

Od odeslání objednávky je objednávka považována za závaznou. Zákazník má však právo na odstoupení od kupní smlouvy (tedy od objednávky) do 14 dnů od převzetí zboží. Chce-li tak zákazník učinit, musí vrátit zboží neponičené, v originálním neporušeném obalu a s kompletním obsahem. 

 

Uplatnění reklamace

V případě, že zákazník nebude s některým naším produktem spokojen a splní podmínky viz. bod výše. Může uplatnit reklamaci v podobě vrácení zakoupeného zboží a to zasláním použitého zboží zpět na naši korespondenční adresu: Bonobos s.r.o., Voříškova 24, Praha 6, 162 00. Dále nám u vrácené zásilky zanechte číslo svého bankovního účtu, kam chcete peníze poslat, popřípadě nám tuto informaci můžete zaslat na náš email: info@bonobos.cz. Po přijetí vrácené zásilky Vám na uvedený bankovní účet zašleme obratem reklamovanou částku.

 

Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a e-mailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu nebo pro řešení případných problémů s objednaným zbožím. Tímto se dodavatel zavazuje, že neposkytne tyto údaje třetí osobě. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení se může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle e-mailovou zprávu na info@bonobos.cz.

 

Závěrečná ustanovení

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na svých internetových stránkách.